Privacy beleid

Privacy beleid

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@creadame.nl.

CreaDame, gevestigd aan Plutostraat 21 9405PE Assen, is mede verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CreaDame verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer
– Aankoopgeschiedenis
– Logingegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@creadame.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CreaDame verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– CreaDame verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

CreaDame neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CreaDame) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CreaDame bewaart uw persoonsgegevens zolang uw account bij ons actief is.

Delen van persoonsgegevens met derden

CreaDame verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen. Just Host gebruikt cookies om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek van onze website en het klantenpanel. De cookies stellen ons in staat om belangrijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren.
Daarnaast worden cookies gebruikt om je sessie in de bestelprocedure en het klantenpanel bij te houden, zodat alleen jij toegang hebt tot je eigen klantaccount.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In uw account kun je op elk moment bekijken welke persoonsgegevens aan je account gekoppeld zijn en deze meteen bewerken als ze onjuist zijn. Het is ook mogelijk om een correctie- of verwijderverzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar info@creadame.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CreaDame neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is onze site beveiligd met Let’s Encrypt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@creadame.nl

Wijziging van privacybeleid

CreaDame behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van CreaDame of per elektronische berichtgeving.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie.