Online leren

Momenteel zijn er nog geen online leermodules beschikbaar, maar hier wordt aan gewerkt.

In ontwikkeling:
* CanvasWorkspace Basis – software leren begrijpen door met verschillende vormen uit de software een mooie zegel te maken.
* CanvasWorkspace Traceren – kneepjes van het traceren met de Brother software